biskuti


biskuti
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] biskuti
[Swahili Plural] biskuti
[English Word] biscuit
[English Plural] biscuits
[Part of Speech] noun
[Class] 9/10
[Derived Word] Eng.
[Swahili Example] akawanunulia maboksi ya biskuti [Muk]
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] biskuti
[Swahili Plural] biskuti
[English Word] cookie
[English Plural] cookies
[Part of Speech] noun
[Class] 9/10
[Derived Word] Eng.
------------------------------------------------------------

Swahili-english dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • apnešti — apnèšti, àpneša, àpnešė tr. 1. K, J einant apgabenti aplink: Kad skrynią septynis kartus apnešė, mūrai ir bokštai patys sugriuvo S.Stan. Nekalba, tik àpneša triskart [burdama] Dv. Aš apnešiau [kumelę aplink ežerą] tris eilias (kartus), ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apskirbti — apskir̃bti intr. 1. G77, BzBkIII60, Dov, Plik, NmŽ, Šv, Vgr aprūgti, apgižti, apkirbti: Vakar dienos pienas apskir̃bęs Krg. Neduok paršeliams arba veršiams apskir̃busio pieno – susirgs Prk. Po perkūnijos pienas bematant apskir̃bsta Vvr. Pienas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apsmilkinti — 1 apsmilkìnti Rtr 1. N, Skr žr. apsmilkyti 1. 2. tr. kiek pakūrenti: Jaują biskutį apsmìlkinau, t. y. pakūrenau J. smilkinti; apsmilkinti; įsmilkinti; išsmilkinti; pasmilkinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apžarstyti — tr. KII305, K, KŽ; N 1. apžerti, aprausti: Petrelė, išmaišius košę, įstūmė puodą krosnin, kad dar pavirtų, ir apžarstė jį žarstekliu V.Krėv. Imu, gražiai apžarstau ugnelę pelenais ir peržegnoju BsMtI130. Senis nespėjo akių užmerkt, tai dar šiltą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atidaužyti — tr. 1. daužant atitrupinti, atskelti: Atidaužyk biskutį sūrio man J. 2. atitrankyti, atitalžyti: Atidaũžė jam plaučius, ir reikė mirt Jnšk. Vai, už tą darbą tau antausius atidaužỹs J.Jabl. ◊ ragùs atsidaužyti išsidūkti: Jaunystei reikiant duot …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atidrėkti — 1 atidrėkti intr. 1. drėgnam pasidaryti: Sniegas atdrėkęs J. Atidrėko grūdai Dkš. Drabužis atidrėko ant rasos Škn. Atdrėkę rugiai B. | refl.: Parakas buvo atsidrėkęs BM194. 2. atsileisti, atsimesti (apie orą): Oras atidrėko biskutį, kad jau lyja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atsičiunėti — atsigauti: Biskutį atsičiunėjau – tai darbai, tai akmenai [vežt] Onš. čiunėtis; atsičiunėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atšlėti — atšlėti, àtšleja ( ja), jo žr. atšlieti: 1. refl. Krok, Lš Stovėjo an gonkų adverijos atsišlėjęs, nieko nekalbėjo Slm. Ir jis (vaikas) tuoj atsišlėjo kaip aš ant sopos Slm. Atsišlėk į sieną, tai nepargriūsi Vlk. | prk.: Kurs vienu kartu nori …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atžiebti — atžiẽbti, ia, àtžiebė 1. tr. Rtr, KŽ uždegti iš naujo, pradėti kūrenti: Iškepus duoną, biškutį atžiẽbk pečių su gera lope J. Ugnį atžiẽbti Skr. 2. intr. žibant priartėti, atšviesti: Žiūriu, šviesiukė atžiẽbia an mane Btg. 3. tr. padaryti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dudenti — dudenti, ẽna, ẽno intr. 1. belsti: Su lazda į grindis dudẽna Gs. 2. dundėti, toli, nesmarkiai griausti, grumėti: Griaustinis dudẽna, t. y. gruma J. Dudẽno dudẽno šalim, tai kad užėjo griausmas! Mrs. Koks čia griovimas – dudẽna biskutį, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.